Trang thông tin điện tử xã Triệu Đông

http://xatrieudong.quangtri.gov.vn


Ngày 09/01/2018 HĐND xã Triệu Đông tổ chức kỳ họp thứ V, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.

 Ngày 09/01/2018 HĐND xã Triệu Đông tổ chức kỳ họp thứ V, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.
 Tham dự kỳ hop Về phía địa phương có ông Lê Cảnh Tường, Bí thư Đảng ủy - CT/HĐND xã, ông Lê Văn Phước, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, ông Võ Văn Bắc, Phó BT Đảng ủy - CT/UBND xã, ông Lê Cảnh Bồi, ĐUV - CT/UBMTTQ xã và các đồng chí trong T/trực HĐND, UBND xã và đại diện các đoàn thể, ban ngành, chuyên môn cấp xã. Ngoài ra, còn có các đại biểu đại diện cấp ủy ĐBBP, Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trường học, trạm y tế, HTX; ; các Trưởng thôn, các Đ/c Đại biểu HĐND trong toàn xã.
           Mở đầu hội nghị, Ông Lê Cảnh Tường- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã lên khai mạc kỳ họp.

- Năm 2017, là năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về kế hoạch 5 năm 2015-2020. Năm thứ hai thực hiện nghị quyết HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Xã Triệu Đông phấn đấu về đích Nông thôn mới, bước đầu đã có những chuyển biến tầm vĩ mô trên các lĩnh vực KT-XH và QP-AN, nhiều chính sách mới của Đảng và Nhà nước, nhiều chương trình, dự án mới đã được triển khai, tạo cơ sở pháp lý và tác nhân giúp địa phương trong xây dựng, phát triển.
 Ông Võ Văn Bắc-PBT – Chủ tịch UBND xã lên báo cáo tình hình kinh tế- xã hội; QP-AN năm 2017.
 Description: C:\Users\Administrator.PC-201606041026\Downloads\DSC_0207 (2).JPG
  Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:
  Về kinh tế:
* Tổng giá trị các ngành sản xuất đạt 188,67tỷ đồng, đạt 92,3% so với năm 2016 và đạt 83,7% KH;
Trong đó: Sản xuất nông nghiệp giảm 31,1%, Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ tăng 33,5% và Thu nhập khác tăng 27,2% so với năm 2016;
* Tổng giá trị sản xuất Nông nghiệp đạt 89,943 tỷ đồng (theo giá hiện hành, chưa trừ chi phí sản xuất), đạt 68,9% so với năm 2016 và đạt 62,4% KH;
- Trong trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng 783ha, giảm 10,9% so với năm 2016 và đạt 87,7% so với kế hoạch (KH). Trong đó, năng suất lúa bình quân thực tế đạt 11,08 tấn/ha, so với năm 2016 tăng 0,13 tấn/ha, tăng 1,2% so với năm 2016 và đạt 96,3% so với KH;
- Trong chăn nuôi, giảm về tổng đàn gia súc trâu, bò và lợn. Sản lượng thịt bán ra 875,26 tấn giảm 5% so với năm 2016. Giá trị về sản xuất chăn nuôi ước đạt 38,74 tỷ đồng, đạt 60,1% so với năm 2016 (Năm 2016: 64,5 tỷ đồng) và đạt 54,8% KH;
* Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ - thương mại, … đạt 98,723 tỷ đồng, đạt 133,5% so với năm 2016 và đạt 121,3% KH;
* Thu nhập khác ước đạt 41,427 tỷ đồng, đạt 127,2% so với năm 2016 và đạt 106,9% KH;
* Thu nhập bình quân người/năm: 30,126 triệu đồng (Đã trừ chi phí sản xuất và tính cả các khoản thu nhập khác trong năm). Tăng 3,092 triệu đồng đạt 111,4% so với năm 2016 và đạt 100,1% so với KH.
  Tình hình thực hiện xây dựng Nông thôn mới:
- Các chỉ tiêu thực hiện Nông thôn mới đã được nâng lên. Đến nay, toàn xã đã thực hiện cơ bản 19/19 tiêu chí (tăng 03 tiêu chí so với năm 2016: Chợ và Đường giao thông đang đầu tư, Hộ nghèo). UBND xã quyết tâm thực hiện để phấn đấu về đích Nông thôn mới cuối năm 2017.
Kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018
Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về kế hoạch 5 năm 2016-2020. Năm thứ ba thực hiện nghị quyết HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; UBND xã xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 như sau.
 Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018:
 Các chỉ tiêu cụ thể:
 Về kinh tế:
Giá trị sản xuất tăng trưởng so với năm 2017 tăng 26,3%; (theo giá so sánh cố định năm 2010);
Trong đó: Sản xuất nông nghiệp tăng 28,3% và Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ tăng 25% so với năm 2017; Cụ thể:
1, Trồng trọt:  
Tổng diện tích gieo trồng: 841,3ha, tăng 7,4% so với năm 2017.
- Lúa cả năm: 625,8ha.
+Lúa chất lượng cao: 92% tăng 2% so với năm 2017;
+Năng suất lúa: 11.5tấn/ha; tăng 3,8% so với năm 2017;
- Ngô: 8ha bằng năm 2017 kể cả Ngô vụ Đông.
- Cây lấy bột (khoai, sắn): 32ha, tăng 13,5%, kể cả khoai vụ Đông.
- Sản xuất rau, đậu các loại: 169ha, tăng 43%.
- Sản xuất vụ Đông: 39,5ha (gồm: Ngô 2 ha, lạc 3,5ha, đậu xanh 3.5ha, khoai 7 ha, rau màu thương phẩm 24ha).
- Mô hình “nâng cao hiệu quả KT trên đơn vị DT”: 56,5 ha.
Trong đó: Cá +lúa hoặc chăn nuôi:  1,5ha
SX rau màu chuyên canh, luân canh, xen vụ: 30 ha
SX 3 vụ (2 lúa+ 1 khoai hoặc ngô):   5 ha
SX lúa giống xác nhận, nhân dân, khảo nghiệm: 20 ha
- Xây dựng cánh đồng lớn về lúa ở Bích La 85 ha, Nại Cửu 50 ha; về rau màu Nại Cửu 3 ha, Bích La 3 ha. Mô hình rau an toàn Nại Cửu 1 ha; thêm 01 trang trại.
2, Chăn nuôi: Tổng đàn (tại thời điểm 01/10/2018): so với năm 2017
- Trâu, Bò: 320 con,        tăng 19%.
+ Tỷ lệ Bò lai: 50%,             tăng 19%.
- Lợn: 5000 con,      tăng 45,9%.
+ Lợn nái: 1600 con,      tăng 6,2%.
- Gia cầm (tính con): 42 ngàn con, tăng 14,5%.
* Sản lượng thịt hơi bán ra (cả năm): 1005,5 tấn, tăng 14,9%.
3, Thuỷ sản:  
- Diện tích nuôi cá : 4ha, tăng 0,1ha
- Năng suất: 45tạ/ha, tăng 12,5%.
* Giá trị nông nghiệp : 130,628 tỷ đồng, tăng 45,2% so 2017.
4, Ngành nghề, dịch vụ:  
- Hộ có thu nhập từ ngành nghề, Dịch vụ, thương mại : 41,5% hộ
* Thu nhập CN-DV&TM: 123,404 tỷ đồng, tăng 25% so với 2017
* Thu nhập khác: 46,4 tỷ đồng, tăng 12% so với 2017
                   
* Thu nhập bình quân người/năm: 37,31 triệu đồng.
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Lê Thanh Nam

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây